Historia

Tornion Kalamiehet r.y:n perustava kokous pidettiin Lapin Kullan Pajanvintissä 2.2.1979. Paikalla olivat Paavo Åström, joka toimi seuran puheenjohtajana kolme ensimmäistä vuotta sekä Kaarina Paldanius, Timo Koivisto, Reino Lehtonen, Aarno Paldanius, Tauno Serkosalmi, Timo Lahikainen ja Antti Hietamäki. Tarkoituksena oli perustaa Tornioon kalamiesseura, joka on tarkoitettu kaikille kalastuksesta kiinnostuneille ja kalastusta harras-taville ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Seurasta on vuosien myötä kehittynyt lähinnä kilpailutoimintaan erikoistunut seura. Olemme järjestäneet Tornionjoella vetouistelukilpailuja vuodesta 1991 alkaen, ja vuodesta 1992 lähtien vetouistelukilpailumme on kuulunut Lappi-Cup kilpailuihin. Seuramme kalakummitoimintaan kuuluu nuorille suunnattua kalastusharrastukseen ohjaavaa ja perehdyttävää toimintaa.